služby pro městské úřady a jejich příspěvkové organizace

Aktuální téma
Řízení projektů
Pozice pověřence

realizujeme vaši vizi

Posloucháme co říkáte
a vyjadřujeme se jasně a srozumitelně,
abychom společně dosáhli očekávaného cíle.

Co nabízíme ?

GDPR

Realizace analýz a opatření potřebných pro plnění tohoto nařízení EU a to nejen pro úřady, ale i pro jejich příspěvkové organizace. Realizovali jsme analýzy již na mnohých městech a jejich příspěvkových organizacích. Nabízíme pozici externího pověřence.

V této oblasti spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Petr Sopuch 

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Zavedení a případná optimalizace metodiky řízení projektů v rámci Vaší organizace.

Školení Vašich pracovníků na všech úrovních pro realizaci zakázek zavedenou metodikou projektového řízení.

Obsazení pozice projektového manažera i u projektů dotovaných z EU. Řízení krizových projektů.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Odborný dohled nad realizovaným IT projektem, u kterého jste na pozici investora.

Kontrola/připomínkování projektové dokumentace i u projektů dotovaných z EU.

Identifikace projektu v krizi a stanovení dalšího postupu.

DODÁVKY aplikačníhoSW A HW

Konzultace při zvažované elektronizaci procesu, analýza variant řešení dle nabídky trhu a zkušeností jiných úřadů v dané oblasti.

Zabezpečená elektronická komunikace např. při komunikaci o strategických záměrech organizace i mimo organizaci.

NAŠE ZKUŠENOSTI

GDPR

Realizace analýz na úřadech s rozšířenou působností i obecních úřadech včetně jejich příspěvkových organizacích.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

20 let praktických zkušeností s realizací projektů v oblasti IT. Dosažena certifikace IPMA "B".

INFORMAČNÍ SYSTÉMY MĚST A MAGISTRÁTŮ

15 let praxe v oblasti implementací informačních systémů na městských úřadech a magistrátech.

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

30 let praxe v oblasti SW, HW a počítačových sítí.

K moudrému člověku patří, že víc ví, něž říká.

(Marcus Tullius Cicero)

Pro zvídavé význam slova SEID z Wikipedie (v tomto případě vzniklo zkrácením příjmení zakladatele společnosti) :

Seid (staroseversky seiðr) je forma čarodějnictví či magie, která byla praktikována předkřesťanskými Seveřany. Označuje se tak i rekonstrukce nebo nápodoba těchto praktik v germánském novopohanství. Používají se i anglicizované formy tohoto slova jako seidhr, seidh, seidr a další. Původ seidu je často spatřován u sámských šamanů nojdů, může však mít i indoevropský původ. Podle Ságy o Ynglinzích byl seid běžně užíván božským rodem Vanů a Ásy s ním seznámila bohyně Freya. V Lokasenně obviňuje z jeho praktikování Loki Ódina a odsuzuje to jako zženštilé.

Znakem společnosti se stal související symbol severské mytologie - Valknut (ze staré severštiny, valr-zabití válečníci + knut-uzel) je symbol složený ze tří propletených trojúhelníků. Dá se přeložit několika způsoby:

  • Hrungnirovo srdce (po obrovi Hrungnim z islandských Edd)
  • srdce zabitého srdce Valy
  • Odinův uzel
  • devět světů severské mytologie

Tento symbol se dá nalézt na starých severských rytinách v kamenech, často pohřebních, kde pravděpodobně znamenal symbol posmrtného života. Objevuje se také na skandinávských obrazových kamenech ve spojení s Odinem, například na Tängelgardském kameni v Gotlandu ze 7. století. Svými devíti body připomíná devět světů (a devět osudů) severské mytologie, je také důležitým symbolem stoupenců víry Ásatrú.Z hlediska geometrie je topologicky roven Borromeanským kruhům, uzavřenému tříkruhému řetězu nebo triquetře, záleží na zobrazení.

© Copyright SEID, s.r.o.